ReFlesher’s Best of the Best

BEST FLESHLIGHTS FOR COUPLES

BEST FLESHLIGHTS FOR TRAVEL

FLIGHT COMMANDER

FLIGHT COMMANDER

Fleshlight Texture
FLIGHT PILOT

FLIGHT PILOT

Fleshlight Texture
FLIGHT AVIATOR

FLIGHT AVIATOR

Fleshlight Texture
Fleshlight-Quickshot-STU-MouthButt

QUICKSHOT STU Mouth/Butt

Fleshlight Texture

BEST FLESHLIGHTS FOR STAMINA TRAINING

Fleshlight-Go-STU-Lady

GO STU LADY

Fleshlight Texture
Fleshlight-STU-Butt

STAMINA TRAINING UNIT BUTT

Fleshlight Texture
Fleshlight-Go-STU-Butt

GO STU BUTT

Fleshlight Texture

BEST FLESHLIGHTS FOR DISCRETION

FLIGHT PILOT

FLIGHT PILOT

Fleshlight Texture
FLIGHT AVIATOR

FLIGHT AVIATOR

Fleshlight Texture
Fleshlight-Quickshot-STU-MouthButt

QUICKSHOT STU Mouth/Butt

Fleshlight Texture
Fleshlight-Quickshot-STU-LadyButt

QUICKSHOT STU LADY/BUTT

Fleshlight Texture

BEST FLESHLIGHTS FOR Intensity

STOYA Destroya

STOYA Destroya: A New Classic. High Intensity.

Fleshlight Texture
Fleshlight-Go-STU-Lady

GO STU LADY

Fleshlight Texture
Fleshlight-Go-STU-Butt

GO STU BUTT

Fleshlight Texture

BEST FLESHLIGHTS FOR “DEATH GRIP SYNDROME”